Valkyrie robot NASA phát triển nhằm xây dựng sẵn cơ sở cho con người trên Sao Hỏa

(ĐTCK) Valkyrie là con robot hỗ trợ các phi hành gia trong các sứ mạng không gian, đi trên những chuyến du hành dài ngày trong vũ trụ và mục đích cuối cùng là gởi nó lên sao Hỏa để xây dựng cơ sở, căn cứ trên đó, dọn đường cho chuyến hạ cánh của con người trong tương lai.

Tác giả NgocTuanz