VAFI kiến nghị doanh nghiệp hủy niêm yết

VAFI kiến nghị doanh nghiệp hủy niêm yết

(ĐTCK) Cho rằng năm 2012 là năm phòng thủ, VAFI kiến nghị DN nên bán toàn bộ DN cho NĐT nước ngoài, thậm chí là hủy niêm yết.

Theo Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), các doanh nghiệp nên xác định năm 2012 là năm phòng thủ trong chiến lược kinh doanh. Theo đó, ngoài việc sẵn sàng bán toàn bộ doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp cũng nên sẵn sàng cổ phần đa số của doanh nghiệp, bán các công ty con, thậm chí hủy niêm yết….

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên kiên quyết cắt giảm, thanh lý, nhượng bán những dự án, những bộ phận kinh doanh, những tài sản…không hiệu quả, không sinh lời để giải phóng nguồn vốn không sinh lời, để giảm nợ, để giảm giá thành, năng cao lợi nhuận và tăng khả năng tài chính doanh nghiệp;

Ngừng hoặc làm giãn tiến độ thực hiện  các dự án đầu tư mới nếu như việc kinh doanh các dự án đầu tư mới không có hiệu quả; phải thẩm định chặt chẽ việc thực thi các dự án đầu tư mới chiếm nhiều vốn, nhất là vốn đi vay.

Về phía cổ đông, không thể ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định việc thực thi các dự án đầu tư như trước đây, mà HĐQT cần phải trình bày chi tiết tại ĐHCĐ với từng dự án, tất cả các cổ đông nên có ý thức tham dự ĐHCĐ đầy đủ và nên chất vấn về tính hiệu quả của dự án đầu tư, khi không rõ về tính khả thi thì cách tốt nhất là phủ quyết.

Ngoài ra, cổ đông cũng phải yêu cầu HĐQT có kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn về chỉ tiêu thanh toán cổ tức bằng tiền mặt theo hướng mức thanh toán càng cao càng tốt, không nên để lại quá nhiều lợi nhuận sau thuế nếu việc sử dụng lợi nhuận sau thuế hay tiền huy động vốn không đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, khi HĐQT đưa phương án trích lập lợi nhuận sau thuế vào các quỹ phát triển sản xuất kinh doanh thì phải giải trình lý do trích lập, nếu lý do không thuyết phục thì không nên để lại, thay vào đó là chia hết cho cổ đông.

> Tải toàn văn kiến nghị của VAFI

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%