V15: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Xây dựng số 15 ( V15 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau

- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%