V12: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Xây dựng số 12

Mã chứng khoán: V12 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 9, tòa nhà văn phòng Vinaconex12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Các vấn đề khác có liên quan.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông