Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tối đa chỉ có 3 Phó Chủ tịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tối đa chỉ có 3 Phó Chủ tịch

(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK).

Cụ thể, UBCK là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, UBCK có chủ tịch và không quá 3 phó chủ tịch.

"Hiện tại cơ cấu lãnh đạo của UBCK gồm ông Vũ Bằng, Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Thành Long, ông Phạm Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Liên Hoa"

Bên cạnh đó, UBCK có 15 đơn vị trực thuộc gồm: Vụ Pháp chế, Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Vụ Quản lý chào bán chứng khoán, Vụ Giám sát công ty đại chúng, Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Vụ Giám sát thị trường chứng khoán, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài vụ - Quản trị, Văn phòng, Thanh tra, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, Tạp chí Chứng khoán.

Theo quy định về nhiệm vụ, UBCK có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý, giám sát hoạt động của các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các tổ chức phụ trợ; tạm đình chỉ hoạt động giao dịch...

Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2015.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%