Tình trạng nghẽn lệnh trên HOSE đã kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay.

Tình trạng nghẽn lệnh trên HOSE đã kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra hướng dẫn mới nhằm giảm tải nghẽn lệnh trên HOSE

(ĐTCK) Nhằm giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo và hướng dẫn cho hai sàn HOSE và HNX cũng như Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện các quy trình chuyển đổi, niêm yết cổ phiếu tạm thời.

Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE.

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE, thì HOSE sẽ thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Sau khi HOSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX.

Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được phép chuyển giao dịch trở lại HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Hai bên HOSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

HOSE, HNX và VSD thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HOSE tạm thời dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các Sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

Các quy định trên được áp dụng từ ngày 08/4/2021 cho đến khi UBCKNN có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,231.66

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,231.66 0.0 0.0%
HNX 293.79 0.0 0.0%
UPCOM 83.01 -0.06 -0.07%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

11/04/2021
12/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021