Ưu đãi thuế cho quỹ hưu trí tự nguyện

Ưu đãi thuế cho quỹ hưu trí tự nguyện

(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa đề xuất cơ chế ưu đãi thuế, nhằm khuyến khích phát triển quỹ hưu trí tự nguyện, qua đó, hỗ trợ cho sự phát triển của ngành quỹ.

Điều này được cụ thể hóa tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi Luật Thuế TNCN, mà Bộ Tài chính vừa hoàn thiện để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, Dự thảo bổ sung quy định thu nhập được miễn thuế gồm: tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, thu nhập nhận được hàng tháng từ các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, được trừ ra khỏi thu nhập tính thuế tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính...

Dự thảo còn khắc phục một bất cập đang tồn tại là NĐT chứng khoán thua lỗ, nhưng vẫn phải nộp thuế, thông qua quy định không buộc NĐT trong tháng 12 của năm trước phải đăng ký chọn phương án nộp thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng, hoặc 20% trên thu nhập tính thuế cả năm.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 1/7/2013, cùng thời điểm Luật Thuế TNCN sửa đổi có hiệu lực.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%