USC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

CTCP Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC – HOSE)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,484.32

-0.87 (-0.06%)

 
VNIndex 1,484.32 -0.87 -0.06%
HNX 458.49 2.68 0.58%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%