UIC: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại của năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2020

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 10/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,361.72

9.98 (0.73%)

 
VNIndex 1,361.72 9.98 0.73%
HNX 319.01 2.32 0.73%
UPCOM 88.93 1.76 1.98%

Lịch sự kiện

15/06/2021
21/06/2021
23/06/2021
28/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021