UEM trả cổ tức 10% năm 2015

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UEM) đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm nay, với các chỉ tiêu: tổng doanh thu 130 tỷ đồng, lợi nhuận 3,7 tỷ đồng, tiền lương bình quân 6,3 triệu đồng/lao động/tháng.
UEM trả cổ tức 10% năm 2015

Năm 2015, UEM đạt tổng doanh thu 141,7 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2014, trong đó doanh thu sản xuất cơ khí đạt 140,727 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 5,3 tỷ đồng. Đại hội đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 10%, tỷ lệ cổ tức năm 2016 dự kiến là 8%.

Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ; chấp thuận thành viên HĐQT; bầu bổ sung ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%