UBCK lấy ý kiến cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

UBCK lấy ý kiến cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm

(ĐTCK) Dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant), vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) công bố để lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Theo đó, tổ chức phát hành chỉ được chào bán chứng quyền dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán trong danh sách chứng khoán đáp ứng điều kiện chào bán chứng quyền do UBCK ban hành. Tổ chức phát hành không được chào bán chứng quyền dựa trên cổ phiếu của chính tổ chức phát hành. Chứng quyền phải được niêm yết và giao dịch trên sở GDCK tại Việt Nam.

UBCK có quyền loại bỏ chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán đáp ứng điều kiện chào bán chứng quyền trong trường hợp không còn đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Chứng khoán cơ sở của chứng quyền phải đáp ứng các điều kiện: là cổ phiếu đáp ứng tiêu chí về mức độ thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng và các tiêu chí khác theo quy chế của UBCK...

Theo Nghị định 60/2015 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Covered Warrant là chứng khoán có tài sản đảm bảo do CTCK phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%