UBCK “bác” phương án tăng vốn của CTM

UBCK “bác” phương án tăng vốn của CTM

(ĐTCK-online) Tuy CTM đã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBCK, nhưng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn thêm 20 tỷ đồng của Công ty vẫn không được UBCK thông qua.

Ông Nguyễn Ngọc Khiêm, Giám đốc CTCP Đầu tư xây dựng và khai thác mỏ Vinavico (CTM - sàn HNX), cho biết, tuy CTM đã có văn bản cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) nếu có cổ đông khiếu nại về thủ tục xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn thêm 20 tỷ đồng, nhưng UBCK vẫn yêu cầu CTM không triển khai phương án này. Bởi hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không chặt chẽ, có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Khi lấy ý kiến, trong tổng số 1.112 phiếu phát ra, CTM chỉ thu về 31 phiếu đại diện cho 35,37% số cổ phần có quyền biểu quyết, phần lớn số phiếu còn lại không gửi về được coi là đồng ý.

Theo ông Khiêm, căn cứ để CTM cho rằng phương án phát hành tăng vốn là hợp pháp vì Luật Doanh nghiệp không quy định về vấn đề này, trong khi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTM quy định: khi tổ chức ĐHCĐ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản mà cổ đông không có ý kiến thì coi như đồng ý với nội dung gửi lấy ý kiến. Tuy nhiên, UBCK không chấp nhận lý lẽ này. Đầu năm tới, CTM sẽ xây dựng phương án tăng vốn mới để đảm bảo tính khả thi.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%