TVU: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (11,68%)

 

CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019

Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 11,68% (01 cổ phiếu được nhận 1.168 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/09/2019

- Địa điểm thực hiện.

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Trà Vinh, địa chỉ: số 377 Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh bắt đầu từ ngày 11/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc chuyển khoản nếu có đề nghị.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%