TVS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty cố phần chứng khoán Thiên Việt (TVS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 29/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty tại tầng 4, tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bắt đầu từ ngày 29/02/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân/Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%