TVH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (34,34%)

CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (TVH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:34,34%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.434 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 27/10/2021.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
01/11/2021
02/11/2021
04/11/2021
05/11/2021
08/11/2021