TVG : Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

 

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải (TVG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2015

- Lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện:  08/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 08/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%