TVD: Cổ tức năm 2012 sẽ từ 16% trở lên

TVD: Cổ tức năm 2012 sẽ từ 16% trở lên

(ĐTCK) CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin (TVD – sàn HNX) đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với doanh thu thuần đạt gần 2.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng và trả cổ tức 18%.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu như sản xuất 3,75 triệu tấn than, đào 48.369 mét lò mới; doanh thu dự kiến đạt trên 3.161,5 tỷ đồng; lợi nhuận ước thực hiện là trên 130,3 tỷ đồng; cổ tức năm 2012 dự kiến chia không thấp hơn 16%.

Năm 2012, TVD sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án như đào lò XDCB dự án giếng Cánh gà để năm 2012 có thêm 2 lò chợ; đưa cơ giới hóa để tăng tốc độ đào lò giếng trong dự án mở rộng khu giếng Vàng Danh đến mức -200; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng dự án nhà máy tuyển Vàng Danh-2.

Cũng trong năm nay, TVD tiếp tục hoàn thiện và mở rộng áp dụng chống lò bằng giá khung ZH, sử dụng có hiệu quả máy khoan TAMROCK và máy COMBAIJNU đào lò khấu than lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, đặc biệt coi trọng sử dụng neo dẻo trong chống lò để giảm chi phí sản xuất.

Ngoài ra, TVD sẽ thành lập thêm 01 phân xưởng đào lò để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và các năm tiếp theo.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%