TVC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp: Thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%