TV4: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (100:12)

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm)

- Phương án xử lý lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, cổ đông A sẽ nhận được: 12.345x12/100=1.481,4 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 1.481 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,4 sẽ bị hủy bỏ

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại: CTCP Tư vấn xây dựng Điện 4 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước và Giấy chứng nhận cổ phần

VNIndex

1,393.8

-1.53 (-0.11%)

 
VNIndex 1,393.8 -1.53 -0.11%
HNX 388.29 1.29 0.33%
UPCOM 99.6 0.23 0.23%