TV4: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (4%)

TV4: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (4%)


CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4, địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại 0258.3563602 giờ hành chính (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%