TV3: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (10%)

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (TV3 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ).

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%