TV3: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2013(15%) bằng tiền.


TV3: CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014

- Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 Cổ phiếu – nhận 1500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 30/06/2014

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi người sở hữu mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty từ ngày 30/06/2014 vào các ngày làm việc xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh (hoặc giấy ủy quyền hợp lệ).

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%