Tuần qua, khối ngoại xả mạnh HPG và VJC, bán ròng gần 850 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại xả mạnh HPG và VJC, bán ròng gần 850 tỷ đồng

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một trong nhân tố thiếu tích cực khi liên tiếp duy trì những phiên bán ròng hàng trăm tỷ đồng trong tuần qua. Trong đó, với tâm điểm xả mạnh cặp đôi HPG và VJC, khối ngoại đã bán ròng gần 850 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 31,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 836,19 tỷ đồng, giảm 24,59% về lượng và 14,38% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 49,59 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.878,46 đồng (giảm hơn 41% về lượng và 54,82% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 81,01 triệu đơn vị, giá trị 2.714,65 tỷ đồng (giảm 35,57% về lượng và 47,12% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/8

12.432.810

13.930.680

-1.497.870

497.250

515.280

-18.030

13/8

12.343.020

20.779.750

-8.436.730

449.730

752.090

-302.360

14/8

10.704.210

17.626.250

-6.922.040

402.600

625.370

-222.770

15/8

5.353.830

8.002.570

-2.648.740

192.240

257.370

-65.130

16/8

8.757.230

20.667.990

-11.910.760

336.640

564.540

-227.900

Tổng

49.591.100

81.007.240

-31.416.140

1.878.460

2.714.650

-836.190

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước cũng ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 959.680 đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng gần 2,9 triệu đơn vị; tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 42,23 tỷ đồng, giảm hơn 35% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 3,89 triệu đơn vị, giá trị 43,23 tỷ đồng (tăng nhẹ 2,38% về lượng nhưng giảm 36,76% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,93 triệu đơn vị, giá trị 85,46 tỷ đồng (giảm 56,23% về lượng và giảm 35,94% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/8

1.113.660

653.950

459.710

17.810

18.090

-280

13/8

1.063.500

650.020

413.480

7.430

10.490

-3.060

14/8

757.900

425.760

332.140

5.630

15.850

-10.220

15/8

336.800

417.980

-81.180

2.850

12.540

-9.690

16/8

619.400

783.870

-164.470

9.510

28.490

-18.980

Tổng

3.891.260

2.931.580

959.680

43.230

85.460

-42.230

Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 13/8. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,68 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 44,59 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua ròng 0,6 triệu đơn vị, giá trị 2,14 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,18 triệu đơn vị, giá trị 124,5 tỷ đồng (giảm 46,68% về lượng và giảm 56,47% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,5 triệu đơn vị, giá trị 80,11 tỷ đồng (cùng giảm mạnh gần 72% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/8

259.000

199.680

59.320

11.160

8.350

2.810

13/8

646.200

594.500

51.700

27.280

39.940

-12.660

14/8

767.100

388.000

379.100

39.260

21.060

18.200

15/8

599.870

179.370

420.500

14.730

5.770

8.960

16/8

903.850

138.700

765.150

32.070

4.990

27.080

Tổng

3.176.020

1.500.250

1.675.770

124.500

80.110

44.390

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 28,78 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 834,03 tỷ đồng, giảm 34,53% về lượng và giảm 19,77 về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.039,53 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá hạn chế. Xét về giá trị, cổ phiếu MSN được mua ròng mạnh nhất với 44,42 tỷ đồng, tương đương khối lượng 584.030 đơn vị. Tiếp đó là PLX được mua ròng 33,97 tỷ đồng (554.430 cổ phiếu).

Còn xét về khối lượng, cũng không có mã nào được mua ròng tới 1 triệu cổ phiếu. HDB dẫn đầu khi được mua ròng với khối lượng đạt 931.230 đơn vị, giá trị tương ứng 24,23 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VJC tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 284,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,17 triệu đơn vị.

Trong khi đó, HPG dẫn đầu danh mục bị bán ròng về khối lượng với gần 8,38 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 193,87 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 bị bán ròng hơn 6,52 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 95,87 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HUT với khối lượng 1,19 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 2,87 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, PVS được mua ròng 182.740 cổ phiếu, giá trị 3,97 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VCS bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 561.466 đơn vị, giá trị tương ứng 49,75 tỷ đồng. Tiếp theo đó, TNG bị bán ròng 162.020 cổ phiếu, giá trị 2,92 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 81.18 0.52 0.64%