Tuần qua, khối ngoại trở lại bán ròng hơn 180 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại trở lại bán ròng hơn 180 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau tuần mua ròng nhẹ, nhà đầu tư nước ngoài đã nhanh chóng trở lại trạng thái bán ròng với tổng giá trị tuần qua đạt hơn 180 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm bán của khối ngoại là cặp đôi VHM và GTN.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 22/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 9,12 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 126,26 tỷ đồng, tăng 53,72% về lượng nhưng giảm 12,74% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 58,71 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.086,99 đồng (tăng 21,82% về lượng và tăng gần 20% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 64,64 triệu đơn vị, giá trị 2.231,69 tỷ đồng (tăng 6,77% về lượng và 13,82% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 21-25/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/10

9.435.310

10.990.340

-1.555.030

381.600

419.470

-37.870

22/10

12.914.000

12.846.700

67.300

471.110

449.030

22.080

23/10

14.795.800

16.901.480

-2.105.680

492.510

501.420

-8.910

24/10

9.874.910

14.460.600

-4.585.690

375.610

460.830

-85.220

25/10

12.561.560

13.498.740

-937.180

412.740

429.080

-16.340

Tổng

59.581.580

68.697.860

-9.116.280

2.133.570

2.259.830

-126.260

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày cuối tuần 25/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 700.170 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 32,73 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 3,97 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 132,3 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,84 triệu đơn vị, giá trị 26,65 tỷ đồng (giảm 59,91% về lượng và 83,94% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,18 triệu đơn vị, giá trị 59,38 tỷ đồng (tăng 42,95% về lượng và tăng 76,31% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 21-25/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/10

253.120

443.730

-190.610

2.890

5.170

-2.280

22/10

1.026.490

1.163.740

-137.250

8.280

30.020

-21.740

23/10

277.850

864.270

-586.420

2.640

13.140

-10.500

24/10

249.720

332.600

-82.880

2.920

3.220

-300

25/10

677.100

380.110

296.990

9.920

7.830

2.090

Tổng

2.484.280

3.184.450

-700.170

26.650

59.380

-32.730

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ròng 4 phiên liên tiếp và chỉ mua ròng duy nhất phiên 22/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng gần 3,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 22,99 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 711.500 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 41 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,93 triệu đơn vị, giá trị 118,12 tỷ đồng (giảm 25,92% về lượng nhưng tăng 18,26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,63 triệu đơn vị, giá trị 141,11 tỷ đồng (tăng 104,51% về lượng và tăng 139,66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 21-25/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

21/10

387.350

504.800

-117.450

18.620

26.230

-7.610

22/10

939.210

1.621.230

-682.020

22.770

21.190

1.580

23/10

728.020

1.749.660

-1.021.640

47.320

50.780

-3.460

24/10

381.100

1.505.040

-1.123.940

11.510

21.080

-9.570

25/10

491.700

1.245.100

-753.400

17.900

21.830

-3.930

Tổng

2.927.380

6.625.830

-3.698.450

118.120

141.110

-22.990

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 13,51 triệu đơn vị, gấp hơn 10 lần so với tuần trước chỉ bán ròng 1,25 triệu đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 181,98 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 28,6 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng mạnh nhất VNM về giá trị, đạt 61,62 tỷ đồng, tương đương khối lượng 457.580 cổ phiếu. Tiếp đó, VJC được mua ròng 57,42 tỷ đồng (396.260 cổ phiếu); VCB được mua ròng 53,01 tỷ đồng (614.540 cổ phiếu)…

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu KBC dẫn đầu danh mục được nhà đầu tư ngoại mua ròng, đạt hơn 1,62 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 25,52 tỷ đồng.

Trái lại, VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 150,43 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,4 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, cổ phiếu GTN bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt hơn 6,51 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 131,41 tỷ đồng. Còn POW lùi về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng gần 2,55 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 33,36 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với khối lượng 882.400 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 5,74 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 là TIG được mua ròng 125.700 cổ phiếu, giá trị 0,55 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, NET bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 690.090 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt 24,42 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, PVS bị bán ròng 540.576 đơn vị, giá trị tương ứng 9,53 tỷ đồng; CEO bị bán ròng 468.000 đơn vị, giá trị 4,43 tỷ đồng; PVG bị bán ròng 132.400 đơn vị, giá trị 0,76 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,131.54

-34.51 (-3.05%)

 
VNIndex 1,131.54 -34.51 -3.05%
HNX 226.87 -4.97 -2.19%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%