Tuần qua, khối ngoại tiếp tục rút khỏi sàn HOSE, chuyển tiền qua UPCoM

Tuần qua, khối ngoại tiếp tục rút khỏi sàn HOSE, chuyển tiền qua UPCoM

(ĐTCK) Trong khi trên sàn HNX giao dịch giảm mạnh bởi không còn yếu tố đột biến ACB thì trên sàn HOSE, nhà đầu tư ngoại lại giao dịch thỏa thuận khủng cổ phiếu lớn VNM, giúp giá trị mua bán tăng vọt. Đáng chú ý trong tuần qua, khối ngoại tập trung giao dịch mạnh các cổ phiếu bluechip như VNM, VIC, MBB, MSN...

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng vào đầu tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 11,07 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 217.090 đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 163,03 tỷ đồng, tăng 87,67% so với tuần trước.

Trong đó, với giao dịch thỏa thuận đột biến cổ phiếu lớn VNM trong phiên 24/10 với khối lượng hơn 18 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng lên tới hơn 2.767 tỷ đồng, góp phần tăng mạnh khối lượng và giá trị giao dịch của nhà đầu tư ngoại trong cả tuần qua.

Cụ thể, khối này đã mua vào 62,24 triệu đơn vị, giá trị 4.806,52 tỷ đồng (tăng 22% về lượng và gần 151% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 73,31 triệu đơn vị, giá trị 4.969,55 tỷ đồng (tăng 43,15% về lượng và 148,24% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 23-27/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/10

8.358.620

9.205.160

-846.540

333.590

425.280

-91.690

24/10

29.901.410

31.498.250

-1.596.840

3.112.130

3.145.100

-32.970

25/10

11.794.260

16.762.030

-4.967.770

709.690

869.140

-159.450

26/10

6.662.990

8.940.100

-2.277.110

443.890

332.120

111.770

27/10

5.523.780

6.903.560

-1.379.780

207.220

197.910

9.310

Tổng

62.241.060

73.309.100

-11.068.040

4.806.520

4.969.550

-163.030

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 26/10 và 4 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 3,19 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 26,62 tỷ đồng, tăng 19,12% về lượng nhưng giảm tới gần 91% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 295,76 tỷ đồng).

Trong đó, không còn giao dịch thỏa thuận đột biến ACB như tuần trước nên lượng và giá mua trị bán đã giảm mạnh.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 6,15 triệu đơn vị, giá trị 81,42 tỷ đồng (giảm 92,48 về lượng và 97,12% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,96 triệu đơn vị, giá trị 54,8 tỷ đồng (giảm 96,26% về lượng và 97,83% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 23-27/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/10

725.400

365.580

359.820

14.540

9.480

5.060

24/10

2.162.210

697.616

1.464.594

20.380

13.240

7.140

25/10

1.020.200

642.684

377.516

13.530

12.570

960

26/10

1.045.664

832.626

213.038

14.180

14.410

-230

27/10

1.199.562

424.220

775.342

18.790

5.100

13.690

Tổng

6.153.036

2.962.726

3.190.310

81.420

54.800

26.620

Mặt khác, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 8,31 triệu đơn vị, tăng gấp nhiều lần so với tuần trước (mua ròng 467.305 đơn vị), với tổng giá trị tương ứng 127,91 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 9,06 triệu đơn vị, giá trị 167,31 tỷ đồng (tăng 566,69% về lượng và 94,86% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 746.460 đơn vị, giá trị 39,4 tỷ đồng (giảm 16,25% về lượng nhưng tăng 76,44% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 23-27/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

23/10

233.400

106.900

126.500

10.270

460

9.810

24/10

1.583.566

3.000

1.580.566

27.520

100

27.420

25/10

2.755.870

159.000

2.596.870

44.560

9.970

34.590

26/10

3.598.300

178.800

3.419.500

56.960

11.030

45.930

27/10

886.500

298.760

587.740

28.000

17.840

10.160

Tổng

9.057.636

746.460

8.311.176

167.310

39.400

127.910

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 433.446 đơn vị, giảm 85,32% so với tuần trước (mua ròng 2,93 triệu đơn vị). Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng nhẹ 8,5 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 272,42 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, VNM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị với 206,46 tỷ đồng, tương đương tổng khối lượng 1,35 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, MBB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với 3,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 81,92 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VIC được mua ròng 1,15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 64,18 tỷ đồng.

Trái lại, nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu NVL với tổng giá trị 255,23 tỷ đồng, tương đương khối lượng 4,24 triệu đơn vị.

Tiếp đó, HSG được mua ròng 147,23 tỷ đồng, khối lượng 5,87 triệu đơn vị và MSN được mua ròng 105,22 tỷ đồng, khối lượng 1,89 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, KBC vẫn là mã dẫn đầu danh mục mua ròng về khối lượng với hơn 7,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 98,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VCG với giá trị 16,62 tỷ đồng, tương đương khối lượng 772.604 đơn vị.

Đứng ở vị trí thứ 2, HUT được mua ròng 13,21 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,16 triệu đơn vị. Đây cũng là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng.

Tiếp đó là SHB (535.100 đơn vị, giá trị 4,29 tỷ đồng), KSK (354.800 đơn vị, giá trị 0,23 tỷ đồng), APS (343.000 đơn vị, giá trị 1,1 tỷ đồng)…

Trong khi đó, cổ phiếu PVS tiếp tục bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng 929.600 đơn vị, giá trị tương ứng 14,4 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VGC bị bán ròng 157.100 đơn vị, giá trị 3,63 tỷ đồng, TEG bị bán ròng 122.400 đơn vị, giá trị 0,76 tỷ đồng, NTP bị bán ròng 63.100 đơn vị, giá trị 4,65 tỷ đồng…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021