Tuần qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 350 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 350 tỷ đồng

(ĐTCK) Mặc dù dòng tiền trong nước tham gia khá yếu nhưng đà bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh tới 60% so với tuần trước, đạt 355 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi cổ phiếu các cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm gom vào của khối, thì cổ phiếu lớn VIC vẫn bị xả ồ ạt.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng liên tiếp và mua ròng duy nhất phiên cuối tuần ngày 23/11. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 534.450 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 300,12 tỷ đồng, giảm tới hơn 96% về lượng và 63,78% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 65,52 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.476,97 tỷ đồng (tăng 36% về lượng và 33,8% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 66,05 triệu đơn vị, giá trị 2.777,09 tỷ đồng (tăng 7,23% về lượng và 3,63% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 19-23/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/11

8.335.140

8.287.020

48.120

275.410

369.200

-93.790

20/11

14.198.180

15.299.680

-1.101.500

784.680

864.140

-79.460

21/11

13.207.250

16.096.660

-2.889.410

499.330

679.930

-180.600

22/11

16.522.780

16.799.730

-276.950

517.040

589.350

-72.310

23/11

13.255.460

9.570.170

3.685.290

400.510

274.470

126.040

Tổng

65.518.810

66.053.260

-534.450

2.476.970

2.777.090

-300.120

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,34 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 69,15 tỷ đồng, giảm 34,86% về lượng và 21,93% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,72 triệu đơn vị, giá trị 45,16 tỷ đồng (giảm 52,8% về lượng và 57,35% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,06 triệu đơn vị, giá trị 114,31 tỷ đồng (giảm 43,18% về lượng và 41,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 19-23/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/11

511.700

1.291.340

-779.640

8.540

17.210

-8.670

20/11

566.200

977.040

-410.840

9.870

16.060

-6.190

21/11

498.045

2.979.674

-2.481.629

8.480

51.850

-43.370

22/11

507.849

1.176.700

-668.851

9.180

19.600

-10.420

23/11

637.420

639.173

-1.753

9.090

9.590

-500

Tổng

2.721.214

7.063.927

-4.342.713

45.160

114.310

-69.150

Còn trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 22/11. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 587.604 đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 239.530 đơn vị; tuy nhiên tổng giá trị vẫn là mua ròng 13,76 tỷ đồng, giảm 35,7% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,15 triệu đơn vị, giá trị 72,74 tỷ đồng (giảm 68,71% về lượng và 47,42% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,74 triệu đơn vị, giá trị 58,98 tỷ đồng (giảm 58,7% về lượng và 49,56% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 19-23/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/11

363.900

793.510

-429.610

13.710

13.120

590

20/11

308.211

584.900

-276.689

11.160

9.300

1.860

21/11

221.708

280.500

-58.792

7.480

6.480

1.000

22/11

605.300

757.833

-152.533

16.270

16.540

-270

23/11

648.420

318.400

330.020

24.120

13.540

10.580

Tổng

2.147.539

2.735.143

-587.604

72.740

58.980

13.760

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 5,46 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 355,51 tỷ đồng, giảm 72,54% về lượng và 60,31% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 895,77 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu SBT dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị trong tuần qua, với khối lượng mua ròng 6,71 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 150,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trong tuần trước là GMD lùi về vị trí thứ 2 với khối lượng mua ròng 3,26 triệu đơn vị, giá trị 95,11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tuần qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại gom khá mạnh như TPB với hơn 3 triệu đơn vị, giá trị 89,69 tỷ đồng; CTG với 2,42 triệu đơn vị, giá trị 55,34 tỷ đồng; BID với 1,37 triệu đơn vị, giá trị 43,66 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn VIC vẫn là tâm điểm bán ra của khối ngoại với giá trị bán ròng 460,31 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng 4,75 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu AAA dẫn đầu danh mục bán ròng của nhà đầu tư ngoại trong tuần qua với gần 5,1 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 75,32 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu VC3 được mua ròng mạnh nhất với 740.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 13,51 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, VCG vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 2,29 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 42 tỷ đồng.

Tiếp theo là PVS bị bán ròng 777.291 đơn vị, giá trị 15,36 tỷ đồng; CEO với 550.700 đơn vị, giá trị 7,26 tỷ đồng; VGC với 541.750 đơn vị, giá trị 8,71 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%