Tuần qua, khối ngoại quay ra bán ròng hơn 410 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại quay ra bán ròng hơn 410 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau nhiều tuần liên tiếp mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng hơn 410 tỷ đồng, trong đó tâm điểm xả bán là cặp bluechip VJC và VNM.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 14,14 triệu đơn vị, gấp hơn 2 lần so với tuần trước đó; tổng giá trị bán ròng tương ứng 460,97 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 485,49 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 57,52 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.094,18 đồng (giảm 9,62% về lượng nhưng tăng 6,5% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 71,66 triệu đơn vị, giá trị 3.555,15 tỷ đồng (tăng nhẹ 1,36% về lượng và tăng 46,92% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 29/7-2/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/7

9.499.960

11.563.460

-2.063.500

381.170

371.210

9.960

30/7

7.868.320

12.182.800

-4.314.480

335.050

512.430

-177.380

31/7

22.565.570

20.644.440

1.921.130

1.632.160

1.624.680

7.480

1/8

8.825.810

13.735.070

-4.909.260

368.840

468.270

-99.430

2/8

8.759.610

13.530.110

-4.770.500

376.960

578.560

-201.600

Tổng

57.519.270

71.655.880

-14.136.610

3.094.180

3.555.150

-460.970

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước cũng ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,15 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 49,24 tỷ đồng, tăng 28,48% về lượng nhưng giảm 22,75% về giá trị so với tuần trước đó.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,47 triệu đơn vị, giá trị 40,41 tỷ đồng (tăng 19,19% về lượng và tăng 38,82% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,62 triệu đơn vị, giá trị 89,65 tỷ đồng (tăng 25,31% về lượng nhưng giảm nhẹ 3,45% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 29/7-2/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/7

158.700

1.103.720

-945.020

2.130

13.590

-11.460

30/7

226.900

4.934.910

-4.708.010

3.930

53.140

-49.210

31/7

1.134.400

250.000

884.400

13.940

4.280

9.660

1/8

349.360

1.025.200

-675.840

6.470

11.210

-4.740

2/8

602.400

307.170

295.230

13.940

7.430

6.510

Tổng

2.471.760

7.621.000

-5.149.240

40.410

89.650

-49.240

Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 4,51 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 100,63 tỷ đồng, tăng hơn 45% về lượng và tăng mạnh 121,31% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,81 triệu đơn vị, giá trị 255,39 tỷ đồng (tăng 31,13% về lượng và tăng 49,36% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,3 triệu đơn vị, giá trị 154,76 tỷ đồng (tăng 15,95% về lượng và 23,3% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 29/7-2/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/7

1.055.830

628.040

427.790

49.060

38.300

10.760

30/7

1.504.970

563.220

941.750

54.460

30.040

24.420

31/7

2.439.840

590.830

1.849.010

74.210

34.330

39.880

1/8

963.470

803.030

160.440

30.730

29.620

1.110

2/8

1.848.000

713.540

1.134.460

46.930

22.470

24.460

Tổng

7.812.110

3.298.660

4.513.450

255.390

154.760

100.630

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 14,72 triệu đơn vị, tăng 85,16% so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 410,21 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 467,22 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VHM được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị trong tuần qua đạt 78,48 tỷ đồng, tương đương khối lượng 889.900 đơn vị. Tiếp đó, PLX được mua ròng 70,31 tỷ đồng (1,09 triệu đơn vị).

Trong khi đó, cổ phiếu HBC dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng với 1,18 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 14,87 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VJC bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 282,28 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,13 triệu đơn vị. Đứng ở vị trí thứ 2, VNM bị bán ròng 131,86 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,51 triệu đơn vị.

Còn xét về khối lượng, STB dẫn đầu khi bị bán ròng 5,13 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 55,61 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với khối lượng 576.000 đơn vị, giá trị 3,74 tỷ đồng. Tiếp đó, PVS được mua ròng 323.150 cổ phiếu, giá trị 7,1 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại tập trung bán CEO với khối lượng 4,57 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 47,06 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%