Tuần qua, khối ngoại ồ ạt xả CTG và VNM, bán ròng tới 983 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại ồ ạt xả CTG và VNM, bán ròng tới 983 tỷ đồng

(ĐTCK) Tuần qua, khối ngoại là một trong những tác nhân gia tăng sức ép lên thị trường khi xả bán khá mạnh cổ phiếu bluechip, điển hình là cặp đôi CTG và VNM bị bán ròng tới trên dưới 600 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 24,39 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1.019,51 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 11,46 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 139,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 107,22 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.339,34 đồng (tăng gần 26% về lượng và tăng 39,34% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 131,61 triệu đơn vị, giá trị 5.358,85 tỷ đồng (tăng 78,71% về lượng và tăng 80,16% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/11

16.015.450

14.249.510

1.765.940

455.740

445.890

9.850

12/11

15.018.240

16.825.320

-1.807.080

432.100

582.870

-150.770

13/11

50.051.120

75.002.380

-24.951.260

1.563.340

2.301.240

-737.900

14/11

12.144.840

9.358.170

2.786.670

320.750

280.370

40.380

15/11

13.991.510

16.173.550

-2.182.040

1.567.410

1.748.480

-181.070

Tổng

107.221.160

131.608.930

-24.387.770

4.339.340

5.358.850

-1.019.510

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày đầu tuần 11/11 và 4 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 4,79 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 38,74 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng hơn 1,25 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 21,24 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 6,53 triệu đơn vị, giá trị 58,44 tỷ đồng (tăng mạnh khoảng 130% cả về lượng và giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,74 triệu đơn vị, giá trị 19,7 tỷ đồng (cùng giảm hơn 57% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/11

552.610

433.760

118.850

2.520

6.180

-3.660

12/11

976.600

342.680

633.920

10.020

4.620

5.400

13/11

3.903.500

389.700

3.513.800

34.240

2.630

31.610

14/11

372.800

195.900

176.900

5.000

2.400

2.600

15/11

729.350

382.670

346.680

6.660

3.870

2.790

Tổng

6.534.860

1.744.710

4.790.150

58.440

19.700

38.740

Còn, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 304.660 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2,27 tỷ đồng, giảm 93,36% về lượng và giảm 85,2% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,55 triệu đơn vị, giá trị 148,51 tỷ đồng (tăng 157,75% về lượng và tăng 4,43% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,85 triệu đơn vị, giá trị 150,78 tỷ đồng (giảm 3,93% về lượng và giảm 4,3% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

11/11

561.380

621.040

-59.660

21.800

33.690

-11.890

12/11

501.510

2.238.840

-1.737.330

15.310

49.140

-33.830

13/11

427.100

1.149.650

-722.550

22.610

22.460

150

14/11

1.968.050

1.121.500

846.550

36.310

17.380

18.930

15/11

3.088.590

1.720.260

1.368.330

52.480

28.110

24.370

Tổng

6.546.630

6.851.290

-304.660

148.510

150.780

-2.270

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng hơn 19,9 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 983 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 5,61 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 103,16 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất VRE với khối lượng gần 8,17 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 366,96 tỷ đồng. Như vây, sau 3 tuần liên tiếp đứng tại “ngôi vị” này, cổ phiếu VRE đã được khối ngoại mua ròng tới gần 770 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo đó là người anh em nhà Vin – VHM được mua ròng 105,57 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,08 triệu cổ phiếu.

Trái lại, với việc bán thỏa thuận khủng CTG trong phiên 13/11 đã khiến cổ phiếu này dẫn đầu trong danh mục bị bán ròng mạnh tuần qua, với khối lượng lên tới 28,46 tỷ đồng, tương đương giá trị bán ròng đạt 611,97 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu lớn VNM tiếp tục bị xả bán mạnh, với giá trị bán ròng đạt 577,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 4,2 triệu đơn vị. Như vậy, tính trong 3 tuần qua, VNM đã bị khối ngoại bán ròng tới 946,9 tỷ đồng.

Tiếp đó, VIC bị bán ròng 162,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,38 triệu cổ phiếu.

Trên sàn HNX, cổ phiếu NVB dẫn đầu trong danh mục được mua ròng mạnh với khối lượng đạt 3,88 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 35,08 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, SHB được mua ròng 581.635 cổ phiếu, giá trị tương ứng 3,9 tỷ đồng; BII với 369.000 cổ phiếu, giá trị 0,37 tỷ đồng; IDJ với 150.500 cổ phiếu, giá trị 1,1 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, CEO bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 1,21 tỷ đồng, tương đương khối lượng 129.600 cổ phiếu.

Còn PVG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 166.000 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt 0,97 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông