Tuần qua, khối ngoại ồ ạt gom VIC, trở lại mua ròng gần 550 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại ồ ạt gom VIC, trở lại mua ròng gần 550 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau 3 tuần bán ròng mạnh liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại trạng thái mua ròng tích cực nhờ giao dịch mua thỏa thuận khá khủng cổ phiếu lớn VIC trong phiên đầu tuần (19/8).

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,69 triệu đơn vị, giảm mạnh 81,9% so với tuần trước; tổng giá trị là mua ròng 610,42 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 836,19 tỷ đồngó.

Trong đó, khối này đã mua vào 55,57 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.892,34 đồng (tăng 12% về lượng và 53,97% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 61,26 triệu đơn vị, giá trị 2.281,92 tỷ đồng (giảm 24,38% về lượng và 15,94% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/8

15.113.010

8.795.820

6.317.190

1.197.770

316.580

881.190

20/8

9.134.770

12.208.080

-3.073.310

447.650

524.290

-76.640

21/8

17.500.150

15.800.310

1.699.840

670.690

557.340

113.350

22/8

7.709.100

11.753.090

-4.043.990

293.320

380.870

-87.550

23/8

6.116.340

12.703.730

-6.587.390

282.910

502.840

-219.930

Tổng

55.573.370

61.261.030

-5.687.660

2.892.340

2.281.920

610.420

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,84 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 959.680 đơn vị; tổng giá trị bán ròng tương ứng 96,36 tỷ đồng, tăng mạnh 128,18% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 3,17 triệu đơn vị, giá trị 29,49tỷ đồng (giảm 18,43% về lượng và 31,78% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng hơn 8 triệu đơn vị, giá trị 125,85 tỷ đồng (tăng mạnh 173,31% về lượng và tăng 47,26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/8

448.230

216.220

232.010

4.810

10.260

-5.450

20/8

182.120

842.670

-660.550

2.800

16.800

-14.000

21/8

585.690

4.427.720

-3.842.030

5.280

64.360

-59.080

22/8

251.020

975.900

-724.880

3.260

12.360

-9.100

23/8

1.706.910

1.549.770

157.140

13.340

22.070

-8.730

Tổng

3.173.970

8.012.280

-4.838.310

29.490

125.850

-96.360

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 20/8. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,37 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 34,24 tỷ đồng, giảm 18,2% về lượng và 22,87% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,08 triệu đơn vị, giá trị 145,31 tỷ đồng (tăng 28,37% về lượng và tăng 16,71% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,71 triệu đơn vị, giá trị 111,07 tỷ đồng (tăng 80,4% về lượng và tăng 38,65% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

19/8

954.700

965.810

-11.110

47.950

45.800

2.150

20/8

1.216.420

889.570

326.850

28.870

34.630

-5.760

21/8

557.350

319.590

237.760

14.850

10.200

4.650

22/8

649.220

298.800

350.420

29.390

15.500

13.890

23/8

699.500

232.770

466.730

24.250

4.940

19.310

Tổng

4.077.190

2.706.540

1.370.650

145.310

111.070

34.240

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 9,16 triệu đơn vị, giảm 68,17% so với tuần trước. Tổng giá trị là mua ròng 548,3 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng 834,03 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhân tố giúp nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại trạng thái mua ròng trong tuần vừa qua là “ông lớn” ngành bất động sản – VIC. Cụ thể, VIC được mua ròng gần 8,5 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 997,78 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, CMG được mua ròng 5,08 triệu đơn vị, giá trị 203,51 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VJC tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 284,64 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,62 triệu đơn vị.

Trong khi đó, HPG vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng về khối lượng với 4,81 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 348,87 tỷ đồng.

Tiếp theo, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 bị bán ròng hơn 4,14 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 61,8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HDA với khối lượng 384.000 cổ phiếu, giá trị tương ứng 4,22 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu ACB bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,8 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 40,23 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, PVS bị bán ròng gần 1,24 triệu cổ phiếu, giá trị 26,34 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%