Ảnh AFP

Ảnh AFP

Tuần qua, khối ngoại mua ròng tới hơn 1.600 tỷ đồng chứng khoán Việt

(ĐTCK) Với phiên giao dịch khủng cổ phiếu lớn MSN ngày 1/11 đã giúp nhà đầu tư nước ngoài có tuần mua ròng mạnh tới hơn 1.600 tỷ đồng bất chấp áp lực bán ròng hàng trăm tỷ đồng trong những phiên còn lại trong tuần.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện duy nhất 1 phiên mua ròng mạnh vào ngày 1/11 và 4 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng gần 6,5 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1.569,34 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng hơn 3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 413,49 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 93,95 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 5.074,65 tỷ đồng (tăng 63,23% về lượng và 109,58% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 87,45 triệu đơn vị, giá trị 3.505,31 tỷ đồng (tăng 44,27% về lượng và 23,65% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 29/10-2/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/10

9.078.700

9.872.250

-793.550

337.500

386.920

-49.420

30/10

9.355.640

11.189.380

-1.833.740

325.390

413.950

-88.560

31/10

16.885.270

20.768.940

-3.883.670

818.020

986.030

-168.010

1/11

39.923.730

15.010.110

24.913.620

2.777.140

638.860

2.138.280

2/11

18.708.620

30.612.490

-11.903.870

816.600

1.079.550

-262.950

Tổng

93.951.960

87.453.170

6.498.790

5.074.650

3.505.310

1.569.340

Trái lại, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên mua ròng và duy nhất 1 phiên bán ròng ngày 1/11. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,74 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 28,18 tỷ đồng, giảm 54,38% về lượng và 62,64% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 4,62 triệu đơn vị, giá trị 52,25 tỷ đồng (giảm 43,18% về lượng và 63% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,88 triệu đơn vị, giá trị 24,07 tỷ đồng (giảm 33,27% về lượng và 63,46% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 29/10-2/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/10

1.206.600

227.300

979.300

16.670

2.030

14.640

30/10

1.564.620

1.199.000

365.620

10.690

4.940

5.750

31/10

942.120

669.235

272.885

10.880

8.240

2.640

1/11

325.720

500.034

-174.314

4.450

7.260

-2.810

2/11

577.530

280.430

297.100

9.560

1.600

7.960

Tổng

4.616.590

2.875.999

1.740.591

52.250

24.070

28.180

Tương tự, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất 1 phiên ngày 31/10. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 324.986 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 41,32 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 2,12 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 121,93 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,42 triệu đơn vị, giá trị 170,49 tỷ đồng (tăng 14,81% về lượng và 17,31% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng hơn 5 triệu đơn vị, giá trị 129,17 tỷ đồng (giảm 25,55% về lượng và 51,67% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 29/10-2/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/10

793.400

196.800

596.600

29.730

13.980

15.750

30/10

692.700

452.000

240.700

20.800

9.390

11.410

31/10

1.008.128

1.603.813

-595.685

29.060

35.260

-6.200

1/11

1.660.258

1.525.050

135.208

55.630

39.830

15.800

2/11

1.262.863

1.314.700

-51.837

35.270

30.710

4.560

Tổng

5.417.349

5.092.363

324.986

170.490

129.170

41.320

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 8,56 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1.638,84 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 1,36 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 460 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Như đã đề cập ở trên, phiên giao dịch đột biến ngày 1/11 đã giúp MSN vươn lên vị trí dẫn đầu danh mục được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh trong tuần qua với khối lượng 27,39 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.275,35 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó cách khá xa như GMD với 2,6 triệu đơn vị, giá trị 70,47 tỷ đồng; SVI với 1,28 triệu đơn vị, giá trị 64,12 tỷ đồng; HPG với 1,13 triệu đơn vị, giá trị 45,26 tỷ đồng…

Trái lại, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 287,63 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,48 triệu đơn vị. Đứng ở vị trí thứ 2 là VIC với 218,79 tỷ đồng (2,28 triệu đơn vị).

Còn dẫn đầu trong danh mục bán ròng mạnh về khối lượng là HSG với 7,42 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 59,95 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS vẫn được mua ròng mạnh nhất với 1,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 22,72 tỷ đồng

Tiếp đó là SHB với 612.125 đơn vị, giá trị 4,65 tỷ đồng; HUT với 217.300 đơn vị, giá trị 1,19 tỷ đồng; CEO với 215.900 đơn vị, giá trị 2,76 tỷ đồng.

Trái lại, VGC là mã bị bán ròng mạnh nhất về giá trị với 2,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng 153.100 đơn vị.

Trong khi đó, PVX là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với 218.200 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 0,26 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông