Tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 230 tỷ đồng, giảm gần 50% so với tuần trước

Tuần qua, khối ngoại mua ròng hơn 230 tỷ đồng, giảm gần 50% so với tuần trước

(ĐTCK) Cùng với thanh khoản thị trường suy giảm mạnh, nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh giao dịch, đặc biệt trên sàn HOSE. Tuy nhiên, khối này vẫn duy trì trạng thái mua ròng trên cả hai sàn nhưng với tổng giá trị giảm gần 50% so với tuần trước, chỉ hơn 230 tỷ đồng.

Sau những tuần tăng điểm mạnh, thị trường đã trải qua những phiên giao dịch khá tiêu cực trong tuần qua (từ ngày 28-22/7). Cả hai chỉ số đều tăng duy nhất phiên đầu tuần và liên tục điều chỉnh giảm trong các phiên còn lại, trong đó, đặc biệt phiên biến động mạnh vào cuối tuần.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thanh khoản thị trường cũng suy giảm đáng kể, đồng thời, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hoạt động thiếu tích cực. Tuy nhiên, khối này vẫn duy trì trạng thái mua ròng trên cả hai sàn.

Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất phiên 21/7 với tổng khối lượng mua ròng đạt 15,27 triệu đơn vị, giảm 25% so với tuần trước đó. Tổng giá trị mua ròng 107,14 tỷ đồng, giảm 74,7% so với tuần trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng 48,88 triệu đơn vị, giá trị 1.354,04 tỷ đồng (giảm 33,64% về lượng và 51,89% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 33,61 triệu đơn vị, giá trị 1.246,9 tỷ đồng (giảm 36,93% về lượng và 47,85% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 18-22/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/7

9.102.530

8.413.290

689.240

274.480

247.040

27.440

19/7

11.025.150

5.610.120

5.415.030

284.750

195.240

89.510

20/7

12.598.440

5.334.380

7.264.060

228.450

199.840

28.610

21/7

8.024.660

7.737.080

287.580

289.450

371.890

-82.440

22/7

8.128.610

6.519.480

1.609.130

276.910

232.890

44.020

Tổng

48.879.390

33.614.350

15.265.040

1.354.040

1.246.900

107.140

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp, với khối lượng và giá trị tăng mạnh. Cụ thể, trong tuần qua, nhà đầu tư nước mua ròng 7,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 125,26 tỷ đồng, tăng 111,57% về lượng và 267,87% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua vào 12,37 triệu đơn vị, giá trị 218,55 tỷ đồng (tăng 5,58% về khối lượng và 25,49% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,26 triệu đơn vị, giá trị 93,29 tỷ đồng (giảm 37% về khối lượng và giảm 33,42% về giá trị).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 18-22/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

18/7

2.398.650

2.084.498

314.152

41.300

35.540

5.760

19/7

2.415.220

1.389.943

1.025.277

40.550

23.890

16.660

20/7

1.800.360

634.570

1.165.790

33.550

14.320

19.230

21/7

2.316.800

441.900

1.874.900

54.380

8.050

46.330

22/7

3.434.245

709.788

2.724.457

48.770

11.490

37.280

Tổng

12.365.275

5.260.699

7.104.576

218.550

93.290

125.260

Tổng cộng tuần qua trên hai sàn, tuần qua khối ngoại mua ròng 22,37 triệu đơn vị, giá trị 232,4 tỷ đồng, giảm 5,73% về khối lượng và giảm 49,2% về giá trị so với tuần trước.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cặp đôi cổ phiếu đầu cơ bất động sản là ITA và FLC được mua ròng mạnh nhất về khối lượng. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 5,7 triệu cổ phiếu ITA, giá trị 29,64 tỷ đồng; tiếp đó mua ròng 3,62 triệu cổ phiếu FLC, giá trị 22,11 tỷ đồng.

Còn xét về giá trị, SSI là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng đạt 37,41 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 1,62 triệu đơn vị.

Trong khi đó, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 135,28 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 852.080 đơn vị. Đứng ở vị trí tiếp theo, VIC bị bán ròng 53,42  tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,04 triệu đơn vị

Trên sàn HNX, PVS được mua ròng mạnh với khối lượng 3,33 triệu đơn vị, giá trị 59,93 tỷ đồng, tiếp đến, VND cũng được mua ròng mạnh tuần qua với khối lượng hơn 1,52 triệu đơn vị, giá trị 20,72 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VNR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng 299.000 đơn vị, giá trị 5,98 tỷ đồng. Tiếp đó, NDN bị bán ròng 193.600 đơn vị, trị giá 1,65 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%