Tuần qua, khối ngoại mua ròng gần 450 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau tuần giao dịch sôi động bởi tác động của các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục, nhà đầu tư nước ngoài đã hạ nhiệt khi giảm khá mạnh lượng mua và bán. Tuy nhiên, khối này đã trở lại trạng thái mua ròng tích cực với tổng giá trị gần 450 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 18,97 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 468,29 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 19,58 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 746,67 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 75 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.284,72 tỷ đồng (giảm 23,97% cả về lượng và 44,29% về giá trị so với tuần trước); và bán ra hơn 56 triệu đơn vị, giá trị 2.816,43 tỷ đồng (giảm 52,6% về lượng và 57,6% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 24-28/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/9

8.428.980

9.079.230

-650.250

510.050

463.420

46.630

25/9

8.265.000

6.068.250

2.196.750

336.190

254.080

82.110

26/9

5.988.180

6.952.440

-964.260

273.750

247.400

26.350

27/9

19.252.900

14.980.270

4.272.630

775.650

674.280

101.370

28/9

33.097.720

18.979.720

14.118.000

1.389.080

1.177.250

211.830

Tổng

75.032.780

56.059.910

18.972.870

3.284.720

2.816.430

468.290

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày cuối tuần 28/9. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,81 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 39,56 tỷ đồng, giảm 45,7% về lượng và 11,5% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 3,11 triệu đơn vị, giá trị 54,12 tỷ đồng (giảm 57,79% về lượng và 51,22% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,93 triệu đơn vị, giá trị 93,68 tỷ đồng (giảm 48,72% về lượng và 39,8% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 24-28/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/9

395.471

1.306.267

-910.796

5.980

11.060

-5.080

25/9

502.706

3.931.391

-3.428.685

6.150

30.570

-24.420

26/9

359.220

1.043.417

-684.197

5.040

20.150

-15.110

27/9

783.110

797.710

-14.600

14.850

15.880

-1.030

28/9

1.073.120

847.999

225.121

22.100

16.020

6.080

Tổng

3.113.627

7.926.784

-4.813.157

54.120

93.680

-39.560

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 534.683 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 15,87 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 717.531 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 6,23 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 7,71 triệu đơn vị, giá trị 187,44 tỷ đồng (giảm 32,94% về lượng và 18,95% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,18 triệu đơn vị, giá trị 171,57 tỷ đồng (giảm 41,25% về lượng và 27,76% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 24-28/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/9

930.915

1.938.440

-1.007.525

26.900

40.240

-13.340

25/9

1.068.800

1.073.160

-4.360

34.790

19.420

15.370

26/9

1.595.156

866.693

728.463

42.340

24.190

18.150

27/9

617.550

849.200

-231.650

14.680

27.070

-12.390

28/9

3.500.375

2.450.620

1.049.755

68.730

60.650

8.080

Tổng

7.712.796

7.178.113

534.683

187.440

171.570

15.870

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 14,69 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng 444,6 tỷ đồng. Trong tuần trước, khối này bán ròng 29,16 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 797,6 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu HPG được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 269,15 tỷ đồng, tương ứng tổng khối lượng mua ròng 6,45 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu STB dẫn đầu danh mục mua ròng với 9,85 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 132,79 tỷ đồng.

Tiếp đó là các cổ phiếu trong nhóm bất động sản như VRE với hơn 4,5 triệu đơn vị, giá trị 182,93 tỷ đồng; KBC với 2,4 triệu đơn vị, giá trị 30,9 tỷ đồng; DXG với hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 63,19 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VCB bị nhà đầu tư ngoại quay ra bán ròng mạnh nhất về giá trị với 95,99 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1,52 triệu đơn vị.

Trong khi đó, xét về khối lượng, cổ phiếu TDH bị bán ròng mạnh nhất với hơn 3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 35,85 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 774.610 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,28 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SHB được mua ròng 238.005 đơn vị, giá trị 2,14 tỷ đồng, SHS được mua ròng 158.000 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2,67 tỷ đồng; VCG được mua ròng 90.900 đơn vị, giá trị 1,78 tỷ đồng.

Trái lại, VGC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị với 31,11 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 1,6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu TIG dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh với khối lượng hơn 3,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 10,87 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021