Tuần qua, khối ngoại mua ròng đột biến hơn 5.700 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại mua ròng đột biến hơn 5.700 tỷ đồng

(ĐTCK) Cùng với thanh khoản thị trường tăng khá mạnh, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần qua khá sôi động, tuy nhiên tác nhân chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận khủng cổ phiếu lớn VIC. Qua đó, khối ngoại đã có tuần mua ròng đột biến lên tới hơn 5.700 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và duy nhất 1 phiên mua ròng ngày 21/5. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 34,35 triệu đơn vị, giá trị 5.149,18 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 21,17 triệu đơn vị, giá trị 648,29 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 142,75 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 9.376,83 đồng (tăng mạnh 122,39% về lượng và 262,47% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 108,4 triệu đơn vị, giá trị 4.227,65 tỷ đồng (tăng gần 27% về lượng và 30,68% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 20-24/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/5

8.799.370

10.603.820

-1.804.450

468.120

498.070

-29.950

21/5

63.193.630

16.621.430

46.572.200

6.308.160

712.660

5.595.500

22/5

17.355.050

16.256.460

1.098.590

644.840

668.730

-23.890

23/5

39.688.900

44.425.240

-4.736.340

1.446.840

1.553.920

-107.080

24/5

13.710.920

20.495.290

-6.784.370

508.870

794.270

-285.400

Tổng

142.747.870

108.402.240

34.345.630

9.376.830

4.227.650

5.149.180

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,07 triệu đơn vị, giảm mạnh 80,64% so với tuần trước; tổng giá trị là mua ròng 142 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 318,16 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 7,82 triệu đơn vị, giá trị 280,99 tỷ đồng (tăng 43,22% về lượng và tăng 160,68% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 10,89 triệu đơn vị, giá trị 138,99 tỷ đồng (giảm 48,92% về lượng và 67,37% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 20-24/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/5

3.994.790

1.823.720

2.171.070

150.740

19.770

130.970

21/5

310.000

2.299.950

-1.989.950

4.660

22.310

-17.650

22/5

3.353.920

2.515.210

838.710

123.280

26.230

97.050

23/5

68.420

3.844.840

-3.776.420

1.530

61.330

-59.800

24/5

90.420

403.890

-313.470

780

9.350

-8.570

Tổng

7.817.550

10.887.610

-3.070.060

280.990

138.990

142.000

Tương tự, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 7,88 triệu đơn vị, giá trị 428,48 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,87 triệu đơn vị, giá trị 28,93 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 12,91 triệu đơn vị, giá trị 549,88 tỷ đồng (tăng gấp gần 3,9 lần về lượng và tăng gấp gần 4,3 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng hơn 5,03 triệu đơn vị, giá trị 121,4 tỷ đồng (tăng 11,54% về lượng nhưng giảm 8,62% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 20-24/5

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

20/5

545.590

1.118.400

-572.810

30.180

38.740

-8.560

21/5

435.340

1.183.350

-748.010

26.960

33.900

-6.940

22/5

93.430

486.540

-393.110

6.000

5.250

750

23/5

1.051.540

1.704.500

-652.960

32.380

34.040

-1.660

24/5

10.784.070

534.300

10.249.770

454.360

9.470

444.890

Tổng

12.909.970

5.027.090

7.882.880

549.880

121.400

428.480

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 39,16 triệu đơn vị, giá trị lên tới 5.719,66 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng gần 38,9 triệu đơn vị, giá trị 995,38 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, đột biến giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần qua đến từ thỏa thuận khủng cổ phiếu VIC trong phiên 21/5. Vì vậy, VIC cũng là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 50,76 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 5.733,52 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu PDR được mua ròng gần 3,88 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 87,46 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VNM bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 196,81 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,48 triệu đơn vị. Tiếp đó, HPG bị bán ròng 123,3 tỷ đồng (3,77 triệu đơn vị).

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu PVD dẫn đầu danh mục bán ròng với hơn 4,07 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 105,78 tỷ đồng.

Trên sàn HNX cũng có giao dịch đột biến khi PVI liên tiếp được mua ròng mạnh và cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục trong tuần vừa qua, với khối lượng hơn 7,04 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 255,11 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu BCC chỉ được mua ròng 129.600 đơn vị, giá trị 1,16 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS về giá trị đạt 59,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,42 triệu đơn vị. Còn HUT dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng với gần 3,67 triệu đơn vị, giá trị 12,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số mã bị bán ròng mạnh khác như SHS bị bán ròng 2,68 triệu đơn vị, giá trị 31,23 tỷ đồng; NTP bị bán ròng 518.989 đơn vị, giá trị 18,2 tỷ đồng…

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%