Tuần qua, khối ngoại giảm mạnh giao dịch, tiếp tục bán ròng 265 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại giảm mạnh giao dịch, tiếp tục bán ròng 265 tỷ đồng

(ĐTCK) Cùng với giao dịch sụt giảm khá mạnh, nhà đầu tư nước ngoài cũng hãm đà bán ròng trong tuần thứ 2 của tháng 10, với tổng giá trị 265 tỷ đồng, giảm tới gần 75% so với tuần kỷ lục trước đó.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 47,44 triệu đơn vị, tăng 27,34 so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.029,11 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,3 lần so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 48,19 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.739,23 đồng (giảm 19,83% về lượng và giảm 5,43% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 60,55 triệu đơn vị, giá trị 1.960,67 tỷ đồng (giảm 43,7% về lượng và 31,65% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 7-11/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/10

8.357.260

12.075.150

-3.717.890

305.190

350.970

-45.780

8/10

8.989.970

9.559.860

-569.890

257.260

268.280

-11.020

9/10

8.167.030

9.307.410

-1.140.380

265.190

278.800

-13.610

10/10

10.220.080

13.223.470

-3.003.390

360.890

442.190

-81.300

11/10

12.459.660

16.379.350

-3.919.690

550.700

620.430

-69.730

Tổng

48.194.000

60.545.240

-12.351.240

1.739.230

1.960.670

-221.440

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng nhẹ duy nhất ngày đầu tuần 7/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng gần 2,4 triệu đơn vị với tổng giá trị 56,67 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần đầu tháng 10 chỉ bán ròng 37.390 đơn vị, giá trị bán ròng 16,25 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,57 triệu đơn vị, giá trị 29,79 tỷ đồng (giảm 6,82% về lượng và 3,37% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,96 triệu đơn vị, giá trị 96,46 tỷ đồng (tăng 77,75% về lượng và tăng 83,65% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 7-11/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/10

909.670

903.130

6.540

12.660

12.530

130

8/10

717.120

1.238.400

-521.280

7.380

20.540

-13.160

9/10

431.800

823.900

-392.100

6.200

15.900

-9.700

10/10

262.290

1.302.700

-1.040.410

1.950

25.060

-23.110

11/10

246.000

694.540

-448.540

1.600

12.430

-10.830

Tổng

2.566.880

4.962.670

-2.395.790

29.790

86.460

-56.670

Trái lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng duy nhất phiên 8/10. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 684.900 đơn vị, giảm 53,39% so với tuần trước. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 13,69 tỷ đồng, giảm 64,23% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,45 triệu đơn vị, giá trị 169,98 tỷ đồng (giảm nhẹ 2,35% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,14 triệu đơn vị, giá trị 156,29 tỷ đồng (giảm 12,98% về lượng nhưng tăng 18,72% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 7-11/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

7/10

875.100

941.420

-66.320

41.190

33.970

7.220

8/10

562.500

1.229.990

-667.490

27.690

29.280

-1.590

9/10

486.100

720.870

-234.770

24.070

22.490

1.580

10/10

1.626.510

1.897.960

-271.450

43.060

37.640

5.420

11/10

1.902.810

1.347.680

555.130

33.970

32.910

1.060

Tổng

5.453.020

6.137.920

-684.900

169.980

156.290

13.690

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 15,43 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 264,42 tỷ đồng, giảm mạnh 68,48% về lượng và giảm 73,74% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 48,95 triệu đơn vị, giá trị lên tới 1.007 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã hỗ trợ khá tốt giúp cổ phiếu lớn ngành ngân hàng – VCB lập đỉnh lịch sử mới trong tuần vừa qua. Cụ thể, khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VCB về giá trị đạt 141,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 1,67 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, ROS là mã dẫn đầu danh mục được nhà đầu tư ngoại mua ròng, đạt hơn 2,43 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 60,68 tỷ đồng.

Trái lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 134,02 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,14 triệu đơn vị.

Tiếp đó, HDB bị bán ròng 55,51 tỷ đồng, khối lượng tương ứng gần 2 triệu cổ phiếu và HPG bị bán ròng 42,39 tỷ đồng, khối lượng tương đương hơn 1,97 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, cổ phiếu POW bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất, đạt gần 2,24 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 29 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB về giá trị, đạt 2,58 tỷ đồng, tương đương khối lượng 394.390 cổ phiếu.

Còn TIG dẫn đầu danh mục cổ phiếu được mua ròng về khối lượng, đạt 404.014 đơn vị, giá trị tương ứng 1,76 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVS bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng gần 3,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt 57,11 tỷ đồng. Tiếp theo đó, CEO bị bán ròng 535.580 đơn vị, giá trị tương ứng 5,26 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 81.18 0.52 0.64%