Tuần qua, khối ngoại giảm hơn 70% khối lượng và giá trị bán ròng

Tuần qua, khối ngoại giảm hơn 70% khối lượng và giá trị bán ròng

(ĐTCK) Bên cạnh diễn biến thị trường giằng co bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn chịu ảnh hưởng khá lớn từ đại dịch COVID-19, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần thứ 2 của tháng 2 cũng có phần kém sôi động hơn. Đồng thời, khối này đã giảm tới hơn 70% cả về lượng và giá trị bán ròng trong tuần, với gần 185 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và mua ròng duy nhất phiên đầu tuần 10/2. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 8,21 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 184,45 tỷ đồng, giảm 65,85% về lượng và 70,64% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 119,33 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.466,96 đồng (tăng 8,55% về lượng nhưng giảm 16,19% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 127,54 triệu đơn vị, giá trị 3.651,41 đồng (giảm 4,8% về lượng và 23,37% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 10-14/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/2

13.914.330

12.340.460

1.573.870

414.240

380.000

34.240

11/2

14.597.510

18.648.570

-4.051.060

487.170

545.460

-58.290

12/2

38.617.710

39.264.500

-646.790

1.002.000

1.049.230

-47.230

13/2

22.743.340

25.298.980

-2.555.640

672.490

695.690

-23.200

14/2

29.453.440

31.985.450

-2.532.010

891.060

981.030

-89.970

Tổng

119.326.330

127.537.960

-8.211.630

3.466.960

3.651.410

-184.450

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 129.740 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 6,43 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước bán ròng tới hơn 7,74 triệu đơn vị, tổng giá trị bán 90,68 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 4,75 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 80,91 tỷ đồng (giảm 3,5% về lượng nhưng tăng 6,24% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,88 triệu đơn vị, giá trị 87,34 tỷ đồng ( giảm 61,46% về lượng và 47.65% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 10-14/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/2

2.233.980

2.826.040

-592.060

52.930

56.320

-3.390

11/2

342.060

535.960

-193.900

3.310

8.310

-5.000

12/2

692.710

887.190

-194.480

8.950

13.830

-4.880

13/2

992.700

460.310

532.390

8.510

5.560

2.950

14/2

490.500

172.190

318.310

7.210

3.320

3.890

Tổng

4.751.950

4.881.690

-129.740

80.910

87.340

-6.430

Tương tự, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 92.680 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 5,95 tỷ đồng, giảm 97% về lượng và 77,52% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,18 triệu đơn vị, giá trị 80,41 tỷ đồng (giảm 69,98% về lượng và 63,63% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,08 triệu đơn vị, giá trị 74,46 tỷ đồng (giảm 48,86% về lượng và gần 61,74% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 10-14/2

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

10/2

384.910

410.830

-25.920

17.930

19.260

-1.330

11/2

464.050

531.520

-67.470

21.140

23.750

-2.610

12/2

494.260

662.290

-168.030

13.810

15.610

-1.800

13/2

409.740

282.120

127.620

18.070

10.750

7.320

14/2

423.810

197.330

226.480

9.460

5.090

4.370

Tổng

2.176.770

2.084.090

92.680

80.410

74.460

5.950

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 8,25 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 184,93 tỷ đồng, giảm 71,16% về lượng và giảm 73,29% về giá trị so với tuần trước (bán ròng 692,47 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cặp đôi nhà Vingroup được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị, đó là VRE đạt 51,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,65 triệu cổ phiếu và VHM đạt 37,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 439.210 cổ phiếu.

Trong khi đó, xét về khối lượng, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 tiếp tục dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 2,48 triệu đơn vị,, tương ứng tổng giá trị 35,7 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là các mã bluechip như PLX được mua ròng 27,3 tỷ đồng, GAS với 25,7 tỷ đồng, VCB với 22,1 tỷ đồng, STB với 19,8 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu MSN bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 90,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 1,8 triệu đơn vị. Tiếp theo, VNM bị bán ròng 50,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng 465.730 cổ phiếu.

Còn KBC dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 1,86 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 27,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị 13 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 176.336 đơn vị. Tiếp theo, TIG được mua ròng 2,4 tỷ đồng (387.700 đơn vị), SHB được mua ròng 1,9 tỷ đồng (252.718 cổ phiếu).

Trong khi đó, cổ phiếu PVS vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 712.617 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 11,5 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, NTP bị bán ròng 362.100 cổ phiếu, giá trị tương ứng 10,5 tỷ đồng.

Trên UPCoM, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 232.000 đơn vị, giá trị tương ứng 10,2 tỷ đồng và ACV bị bán ròng mạnh nhất, đạt 129.820 đơn vị, giá trị 7,6 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%