Tuần qua, khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 40 tỷ đồng sau nhiều tuần mua ròng liên tiếp

Tuần qua, khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 40 tỷ đồng sau nhiều tuần mua ròng liên tiếp

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ chuyển sang trạng thái bán ròng sau nhiều tuần liên tiếp mua ròng trước đó. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính gốm ngân hàng, chứng khoán là tiêu điểm mua bán của khối trong tuần qua.

Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 10,88 triệu đơn vị, gấp tới hơn 5,1 lần so với tuần trước, tuy nhiên tổng giá trị vẫn là mua ròng 5,23 tỷ đồng, giảm mạnh 98,59% so với tuần trước (mua ròng 372 tỷ đồng).

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng xấp xỉ tuần trước, đạt gần 99 triệu đơn vị, giá trị 3.446,81 tỷ đồng (tăng 7,96% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 109,87 triệu đơn vị, giá trị 3.441,58 tỷ đồng (tăng 8,37% về lượng và 22% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 17-21/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/7

22.261.760

28.436.570

-6.174.810

754.220

868.030

-113.810

18/7

25.311.880

25.693.270

-381.390

858.220

826.240

31.980

19/7

28.077.190

31.321.640

-3.244.450

922.600

938.760

-16.160

20/7

11.562.800

13.370.910

-1.808.110

479.960

421.280

58.680

21/7

11.775.170

11.045.310

729.860

431.810

387.270

44.540

Tổng

98.988.800

109.867.700

-10.878.900

3.446.810

3.441.580

5.230

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4 phiên và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 18/7. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,95 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 81 tỷ đồng, tăng 48,89% về lượng và tăng mạnh 387% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào với khối lượng 4,7 triệu đơn vị, giá trị 78,26 tỷ đồng (giảm 9,43% về lượng và 11,89% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 11,65 triệu đơn vị, giá trị 159,26 tỷ đồng (tăng 18,17% về lượng và 51% so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 17-21/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/7

878.200

3.422.295

-2.544.095

12.300

47.320

-35.020

18/7

1.556.710

1.180.272

376.438

25.570

20.730

4.840

19/7

792.540

2.884.069

-2.091.529

9.890

41.640

-31.750

20/7

606.085

1.978.975

-1.372.890

13.340

26.950

-13.610

21/7

870.420

2.187.250

-1.316.830

17.160

22.620

-5.460

Tổng

4.703.955

11.652.861

-6.948.906

78.260

159.260

-81.000

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 694.026 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 36,18 tỷ đồng, giảm 23,28% về lượng nhưng tăng 7,94% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,24 triệu đơn vị, giá trị 58,23 tỷ đồng (giảm 50,14% về lượng và 45,13% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 541.900 đơn vị, giá trị 22,05 tỷ đồng (giảm 65,57% về lượng và 69,63% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 17-21/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/7

270.530

16.500

254.030

14.340

890

13.450

18/7

189.300

163.000

26.300

10.410

6.390

4.020

19/7

160.340

81.400

78.940

8.690

3.090

5.600

20/7

158.456

49.200

109.256

5.990

1.090

4.900

21/7

457.300

231.800

225.500

18.800

10.590

8.210

Tổng

1.235.926

541.900

694.026

58.230

22.050

36.180

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 17,13 triệu đơn vị, tăng mạnh 191,33% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 39,59 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 389,09 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh nhất VCI với 3,59 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị gần 209 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là HPG được mua ròng 2,53 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 79,4 tỷ đồng. Tiếp đó, VCB được mua ròng 38,2 tỷ đồng (1,01 triệu đơn vị, CII được mua ròng 36,59 tỷ đồng (1,02 triệu đơn vị).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh nhất HSG với 5,32 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 160,27 tỷ đồng.

Trong khi đó, SSI lùi về vị trí thứ 2 với khối lượng bán ròng 4,24 triệu đơn vị, giá trị 107,19 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng khá mạnh tiếp đó như KBC với 53,88 tỷ đồng (3,52 triệu đơn vị), CTG với 45,23 tỷ đồng (2,41 triệu đơn vị)…

Trên sàn HNX, VND tiếp tục dẫn đầu danh mục mua ròng về giá trị đạt 6,76 tỷ đồng (325.476 đơn vị). Còn xét về khối lượng, HUT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với 412.000 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5,03 tỷ đồng.

Tiếp đó, VGC được mua ròng 306.000 đơn vị, giá trị 5,76 tỷ đồng, CEO được mua ròng 281.650 đơn vị, giá trị 3,46 tỷ đồng; THB được mua ròng 281.000 đơn vị, giá trị 5,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 4,52 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 74,98 tỷ đồng.

Còn SHB lui về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng 4,04 triệu đơn vị, giá trị 31,98 tỷ đồng.

Tiếp đó, ACB bị bán ròng 9,07 tỷ đồng (358.137 cổ phiếu), TIG với 1,13 tỷ đồng (249.040 cổ phiếu), VKC với 1,34 tỷ đồng (164.700 cổ phiếu).

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%