Tuần qua, khối ngoại bán ròng tới 515 tỷ đồng

Tuần qua, khối ngoại bán ròng tới 515 tỷ đồng

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần giao dịch sôi động cùng hoạt động chốt sổ để cơ cấu lại danh mục của hai quỹ ETF VNM và FTSE. Mặc dù cổ phiếu VJC được các quỹ thêm mới đã được khối ngoại mua ròng mạnh nhưng với việc xả bán ồ ạt các mã bluechip khác khiến khối này bán ròng tới hơn 510 tỷ đồng trong tuần qua.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 18/9. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 44,06 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 1,37 triệu đơn vị. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 544,81 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 331,31 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 92,91 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 4.263,07 đồng (tăng 102,55% về lượng và 122,85% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 136,97 triệu đơn vị, giá trị 4.807,88 tỷ đồng (tăng mạnh gần 190% về lượng và 204% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 16-20/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/9

10.486.520

13.135.510

-2.648.990

526.430

567.600

-41.170

17/9

17.504.080

40.217.820

-22.713.740

783.540

969.030

-185.490

18/9

24.000.100

24.388.350

-388.250

964.180

912.010

52.170

19/9

18.292.690

18.848.650

-555.960

540.670

544.330

-3.660

20/9

22.630.040

40.378.890

-17.748.850

1.448.250

1.814.910

-366.660

Tổng

92.913.430

136.969.220

-44.055.790

4.263.070

4.807.880

-544.810

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 19/9. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 799.550 đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 2,82 triệu đơn vị. Tổng giá trị vẫn là bán ròng 13,39 tỷ đồng, giảm 81,42% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 3,68 triệu đơn vị, giá trị 32,42 tỷ đồng (tăng 42,64% về lượng và 20,7% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,88 triệu đơn vị, giá trị 45,81 tỷ đồng (giảm 46,65% về lượng và 53,69% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 16-20/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/9

535.390

566.210

-30.820

3.840

9.610

-5.770

17/9

949.900

518.020

431.880

9.580

10.070

-490

18/9

153.430

289.290

-135.860

2.130

5.320

-3.190

19/9

1.437.100

400.220

1.036.880

10.380

8.000

2.380

20/9

600.820

1.103.350

-502.530

6.490

12.810

-6.320

Tổng

3.676.640

2.877.090

799.550

32.420

45.810

-13.390

Trái lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng duy nhất phiên 18/9. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng bán ròng 1,64 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 162.190 đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 43,63 tỷ đồng, đạt xấp xỉ so với tuần trước (mua ròng 44 tỷ đồng).

Trong đó, khối này đã mua vào 12,27 triệu đơn vị, giá trị 449,85 tỷ đồng (tăng mạnh gần 225% về lượng và tăng 148,8% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 13,92 triệu đơn vị, giá trị 406,22 tỷ đồng (tăng 284,46% về lượng và tăng 196,92% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 16-20/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

16/9

884.920

1.118.890

-233.970

27.520

22.740

4.780

17/9

854.500

711.300

143.200

44.040

18.200

25.840

18/9

8.491.900

10.463.590

-1.971.690

266.030

279.160

-13.130

19/9

886.730

694.440

192.290

40.520

30.010

10.510

20/9

1.156.940

927.050

229.890

71.740

56.110

15.630

Tổng

12.274.990

13.915.270

-1.640.280

449.850

406.220

43.630

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng gần 44,9 triệu đơn vị, gấp tới hơn 11 lần so với tuần trước (chỉ bán ròng 4,02 triệu đơn vị). Tổng giá trị bán ròng tương ứng 514,57 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 303,26 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, với phiên giao dịch thỏa thuận mạnh ngày cuối tuần 20/9, cổ phiếu VJC vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong danh mục được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 558,18 tỷ đồng, tương đương khối lượng 4,03 triệu đơn vị. Như vậy, chỉ trong 2 tuần vừa qua, VJC đã được mua ròng gần 7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị gần 945 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, cổ phiếu HPG vẫn là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất đạt gần 8,14 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 195,87 tỷ đồng.

Trái lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 222,93 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,85 triệu đơn vị. Ngoài ra, 2 mã khác trong họ nhà Vin cũng bị bán ròng khá mạnh, cụ thể, VRE bị bán ròng 184,29 tỷ đồng (6,06 triệu đơn vị); VHM bị bán ròng 84,79 tỷ đồng (949.240 đơn vị).

Trong khi đó, cổ phiếu NVT dẫn đầu danh mục bị khối ngoại bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 21,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 217,2 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với khối lượng gần 1,98 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 12,67 tỷ đồng.

Đứng ờ vị trí thứ 2 là SHS được mua ròng 343.425 cổ phiếu, giá trị 2,57 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PVS bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 15,61 tỷ đồng, tương đương khối lượng 768.850 cổ phiếu. Còn cổ phiếu CEO dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng đạt 964.400 đơn vị, giá trị tương ứng 9,76 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%

Lịch sự kiện

05/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021