Ảnh AFP

Ảnh AFP

Tuần qua, khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng chứng khoán Việt Nam

(ĐTCK) Sau 2 tuần mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã quay ra bán ròng khá mạnh trong tuần vừa qua, với tổng giá trị gần 900 tỷ đồng. Đáng chú ý, chuỗi ngày xả VIC vẫn kéo dài tới gần 1 tháng rưỡi qua và trong tuần qua, cổ phiếu này tiếp tục dẫn đầu danh mục bán ra của khối ngoại.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 13,45 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 828,6 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 7,45 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 427,53 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 48,15 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.851,18 tỷ đồng (giảm 3,15% về lượng và 25,84% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 61,6 triệu đơn vị, giá trị 2.679,78 tỷ đồng (tăng 45,75% về lượng và 29,55% về giá trị giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 12-16/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/11

8.632.480

10.089.290

-1.456.810

288.260

523.810

-235.550

13/11

11.193.120

11.743.630

-550.510

360.400

443.130

-82.730

14/11

11.831.930

14.611.520

-2.779.590

473.130

485.510

-12.380

15/11

7.615.660

12.610.240

-4.994.580

371.640

741.460

-369.820

16/11

8.875.930

12.542.930

-3.667.000

357.750

485.870

-128.120

Tổng

48.149.120

61.597.610

-13.448.490

1.851.180

2.679.780

-828.600

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 6,67 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 88,57 tỷ đồng, tăng mạnh 198,58% về lượng và 166,54% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 5,77 triệu đơn vị, giá trị 105,88 tỷ đồng (tăng 192,88% về lượng và 260% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 12,43 triệu đơn vị, giá trị 194,45 tỷ đồng (tăng 195,9% về lượng và 210,43% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 12-16/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/11

2.856.500

954.792

1.901.708

56.880

16.720

40.160

13/11

1.850.600

2.160.122

-309.522

33.790

30.390

3.400

14/11

452.505

1.493.835

-1.041.330

7.240

19.310

-12.070

15/11

80.650

7.340.800

-7.260.150

1.420

123.840

-122.420

16/11

525.100

482.600

42.500

6.550

4.190

2.360

Tổng

5.765.355

12.432.149

-6.666.794

105.880

194.450

-88.570

Tương tự, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 239.530 đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 884.825 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 21,4 tỷ đồng, tăng mạnh 245,72% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,86 triệu đơn vị, giá trị 138,34 tỷ đồng (tăng gần 99% về lượng và 80,53% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,62 triệu đơn vị, giá trị 116,94 tỷ đồng (tăng 52,83% về lượng và 66% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 12-16/11

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/11

944.020

140.800

803.220

20.920

3.560

17.360

13/11

3.834.400

3.888.470

-54.070

58.440

58.990

-550

14/11

583.600

388.700

194.900

17.280

5.890

11.390

15/11

293.900

630.700

-336.800

11.630

20.900

-9.270

16/11

1.206.580

1.574.300

-367.720

30.070

27.600

2.470

Tổng

6.862.500

6.622.970

239.530

138.340

116.940

21.400

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 19,88 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 895,77 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 4,34 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 400,49 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu GMD dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về giá trị trong tuần qua, với khối lượng mua ròng hơn 3,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 96,48 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là BID được mua ròng 1,28 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 40,78 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn VIC vẫn là tâm điểm bán ra của khối ngoại với khối lượng bán ròng 6,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị lên tới 653 tỷ đồng.

Tiếp đó là HPG bị bán ròng 2,73 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 97,26 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS được mua ròng mạnh nhất với 2,13 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 39,5 tỷ đồng

Đứng ở vị trí thứ 2 là CEO với 655.900 đơn vị, giá trị 8,52 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, với phiên bán ròng khủng ngày 15/11, VCG đã trở thành cổ phiếu bị xả mạnh nhất trong tuần qua. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 7,92 triệu cổ phiếu VCG, giá trị lên tới 139,54 tỷ đồng.

Tiếp theo là VGC bị bán ròng 905.000 đơn vị, giá trị 14,17tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,012.08

3.21 (0.32%)

 
VNIndex 1,012.08 3.21 0.32%
HNX 150.7 1.77 1.17%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021