Tuần lễ cấp cao APEC qua những con số

21 lãnh đạo các nền kinh tế, 10.000 đại biểu, 3.000 phóng viên... là những con số tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại TP Đà Nẵng. 

Theo VnExpress