Tuần cuối tháng 2, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ đồng chứng khoán Việt

Tuần cuối tháng 2, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ đồng chứng khoán Việt

(ĐTCK) Với giao dịch đột biến cổ phiếu VGC, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khủng với giá trị lên tới gần 1.200 tỷ đồng trong tuần cuối cùng của tháng 2.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng và bán ròng 3 phiên vào cuối tuần. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 10,03 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 349,64 tỷ đồng; trong khi tuần trước mua ròng 8,26 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 540,47 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 86,69 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 3.758,41 tỷ đồng (giảm 4,72% về lượng và 10,68% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 96,72 triệu đơn vị, giá trị 4.108,05 tỷ đồng (tăng 16,92% về lượng và tăng 12,02% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 25/2-3/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/2

24.006.930

24.316.200

-309.270

1.049.070

948.860

100.210

26/2

18.812.350

15.386.140

3.426.210

797.910

744.750

53.160

27/2

18.231.440

20.005.700

-1.774.260

662.570

711.510

-48.940

28/2

15.758.470

25.582.410

-9.823.940

756.110

1.106.620

-350.510

3/1

9.878.830

11.429.680

-1.550.850

492.750

596.310

-103.560

Tổng

86.688.020

96.720.130

-10.032.110

3.758.410

4.108.050

-349.640

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng khủng. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 40,68 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng lên tới 867,78 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 1,98 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 55,41 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 9,85 triệu đơn vị, giá trị 193,05 tỷ đồng (tăng 26,73% về lượng và 34,55% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 50,53 triệu đơn vị, giá trị 1.060,83 tỷ đồng (tăng gấp hơn 7,7 lần về lượng và tăng gấp hơn 11 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 25/2-3/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/2

2.581.770

1.517.780

1.063.990

52.080

22.120

29.960

26/2

2.501.900

29.049.820

-26.547.920

50.420

617.030

-566.610

27/2

1.638.450

17.885.860

-16.247.410

31.220

381.190

-349.970

28/2

2.023.110

1.316.070

707.040

38.800

23.850

14.950

3/1

1.101.230

759.650

341.580

20.530

16.640

3.890

Tổng

9.846.460

50.529.180

-40.682.720

193.050

1.060.830

-867.780

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5 phiên liên tiếp . Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 103.900 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 34,02 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng gần 28 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng 550,64 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,62 triệu đơn vị, giá trị 154,86 tỷ đồng (giảm 18,95% về lượng và 22,82% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,51 triệu đơn vị, giá trị 120,84 tỷ đồng (giảm 89,17% về lượng và 83,92% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên thị trường UPCoM trong tuần từ ngày 25/2-3/1

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

25/2

1.620.240

1.950.040

-329.800

55.050

51.310

3.740

26/2

777.810

591.930

185.880

39.860

30.000

9.860

27/2

488.640

391.140

97.500

20.510

11.180

9.330

28/2

349.140

271.600

77.540

20.940

13.010

7.930

3/1

382.790

310.010

72.780

18.500

15.340

3.160

Tổng

3.618.620

3.514.720

103.900

154.860

120.840

34.020

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 50,61 triệu đơn vị, tăng gần 185% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 1.183,4 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 45,24 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, tuần qua, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất HPG với giá trị đạt 123,44 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 3,56 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, GEX là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với 4,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 105,27 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SSI được mua ròng 4,26 triệu đơn vị, giá trị 120,98 tỷ đồng; CTG với 2,27 triệu đơn vị, giá trị 47,96tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu VJC bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 221,28 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,82 triệu đơn vị. Còn cổ phiếu thị trường GTN dẫn đầu danh mục khi bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt gần 12,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 164,52 tỷ đồng.

Tiếp theo đó vẫn là các bluechip với VRE bị bán ròng 2,12 triệu đơn vị, giá trị 71,4 tỷ đồng, VHM với gần 2 triệu đơn vị, gí trị 182,43 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, cổ phiếu PVS tiếp tục được khối ngoại săn đón và vẫn là mã dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 6,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 90,88 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 vẫn là VIG cách khá xa khi chỉ được mua ròng 160.000 đơn vị, giá trị hơn 62 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VGC là tác nhân khiến giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đột biến khi bị bán ròng khủng trong 2 phiên liên tiếp 26-27/2 với giá trị hàng trăm tỷ đồng trong từng phiên. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại bán ròng 45,69 triệu cổ phiếu VGC với tổng giá trị lên tới 993,84 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHS đứng ở vị trí thứ 2 khi bị bán ròng 468.000 đơn vị, giá trị 5,55 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông