Truy cập thông tin điểm tín dụng ở đâu?

(ĐTCK) Có phải Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Cơ quan thu thập, tính toán và cung cấp thông tin tín dụng làm cơ sở tham khảo cho các ngân hàng? Có thể truy cập thông tin điểm tín dụng ở đâu? Điểm tín dụng của một cá nhân/tổ chức được dựa trên yếu tố nào và cần phải làm gì để kiểm tra tính xác thực của thông tin tín dụng về chính mình? Cá nhân có thể khai thác các thông tin về một khách hàng từ CIC hay không?

Trả lời

Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không phải là cơ quan thu thập, tính toán và cung cấp thông tin tín dụng làm cơ sở tham khảo cho các ngân hàng mà là Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC – thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khách hàng có thể truy cập thông tin điểm tín dụng miễn phí tại trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC – 1 năm/lần.

Điểm tín dụng của một cá nhân/tổ chức được dựa trên tiêu chuẩn và quy tắc đánh giá xếp hạng lịch sử tín dụng của khách hàng.

Để kiểm tra tính xác thực của thông tin tín dụng về chính mình khách hàng cần kiểm tra thông tin tín dụng của mình tại CIC để biết tình hình quan hệ tín dụng tại các tổ chức tín dụng, lịch sử vay/trả nợ; Khiếu nại và yêu cầu CIC chỉnh sửa sai sót thông tin (nếu có); Cung cấp các tài liệu chứng minh dữ liệu có sai sót.

Khách hàng không được phép trừ khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu