(ĐTCK) Tôi xin hỏi, có phải internet banking là dịch vụ gì trong ngân hàng? Mật khẩu dùng một lần (OTP) có giá trị sử dụng bao nhiêu lần? và có hiệu lực trong thời gian bao lâu? OTP để làm gì? Có phải tên đăng nhập internet banking được sử dụng toàn bộ ký tự trùng nhau hoặc liên tục theo thứ tự trong bảng chữ cái, chữ số? Khách hàng không bắt buộc phải thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ internet banking ngay lần đăng nhập đầu tiên.

Trả lời:

Internet banking là dịch vụ ngân hàng điện tử do ngân hàng cung ứng cho khách hàng giúp khách hàng thực hiện giao dịch trên tài khoản thông qua mạng internet.

Mật khẩu dùng một lần (OTP) có giá trị sử dụng 1 lần, có hiệu lực trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Mật khẩu dùng một lần (OTP) để xác thực người dùng truy cập ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch trên internet banking/mobile banking.

Tên đăng nhập internet banking không được sử dụng toàn bộ ký tự trùng nhau hoặc liên tục theo thứ tự trong bảng chữ cái, chữ số.

Khách hàng bắt buộc phải thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ internet banking ngay lần đăng nhập đầu tiên.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.