(ĐTCK) Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội theo chương trình hỗ trợ nhà ở tại Nghị định 100 của Chính phủ là bao nhiêu? Người dân có thể vay vốn theo chương trình này tại ngân hàng nào? Điều kiện, thủ tục, lãi suất vay, hạn mức vay, phương thức tính lãi và trả nợ như thế nào?

Trả lời:

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP tại các tổ chức tín dụng được chỉ định. Ngân hàng Chính sách xã hội  có Văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 hướng dẫn về việc cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở tại NHCSXH. Theo đó: 

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và 04 tổ chức tín dụng do NHNN chỉ định (BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank).

- Điều kiện cho vay: khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP và đáp ứng các quy định tại Văn bản số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của NHCSXH.

- Lãi suất cho vay:

+ Tại các tổ chức tín dụng được chỉ định:  i) Lãi suất cho vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán là 5%/năm; để cho thuê là 4,5%/năm; ii) Lãi suất cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội năm 2017 tại các tổ chức tín dụng được chỉ định là 5%

+ Tại NHCSXH: Lãi suất cho vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội năm 2017 là 4,8%/năm;

- Hạn mức cho vay:

+ Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà;

+ Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

-  Thời gian cho vay vốn để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở của mình: tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Do ngân sách Nhà nước  chưa bố trí nguồn cấp bù chênh lệch lãi suất cho các tổ chức tín dụng được chỉ định nên việc cho vay nhà ở xã hội được thực hiện tại NHCSXH đối với đối tượng khách hàng cá nhân vay vốn để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở của mình.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.