Thời hạn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chi trả?

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, trong vòng bao nhiêu ngày kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chi trả? Số tiền bảo hiểm được chi trả đối với người được bảo hiểm tiền gửi vừa có khoản tiền gửi vừa có khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị đổ vỡ được tính như thế nào?

Trả lời

- Trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chi trả.

- Theo Khoản 3 Điều 25 Luật Bảo hiểm tiền gửi: “Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó”.

Như vậy số tiền bảo hiểm được chi trả đối với mỗi cá nhân người được bảo hiểm tiền gửi được xác định như sau:

+ Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có tổng các  khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhỏ hơn tổng số tiền gửi của họ tại đó, thì số tiền bảo hiểm được chi trả là số tiền còn lại  sau khi đối trừ tổng các khoản nợ (gốc và lãi) đến thời điểm chi trả  nhưng tối đa không  quá hạn mức trả tiền bảo hiểm.

+ Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có tổng các khoản nợ (gốc và lãi) tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lớn hơn số tiền gửi, thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không có nghĩa vụ chi trả đối với người được bảo hiểm tiền gửi đó.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu