(ĐTCK) Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi tại ngân hàng

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi tại ngân hàng, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của ngân hàng, đúng hay sai? Tôi có thể sử dụng thẻ tiết kiệm để thế chấp vay tín dụng tại ngân hàng không?

Thông tin về việc khách hàng có thể gửi tiết kiệm tại thời điểm khách hàng không sống tại Việt Nam, đúng hay sai? Bên cạnh đó, thông tin người gửi tiền có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch rút tiền tiết kiệm đúng hay sai?

Khái niệm gửi tiền tiết kiệm ngắn hạn là gửi tiền theo kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân hàng, đúng hay sai? 

Trả lời:

Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi tại ngân hàng, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của ngân hàng. Người gửi tiền có thể sử dụng thẻ tiết kiệm để thế chấp vay tín dụng tại ngân hàng.

Khách hàng không thể gửi tiết kiệm tại thời điểm khách hàng không sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi gửi tiền tại ngân hàng, người gửi tiền có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch rút tiền tiết kiệm.

Theo quy định, gửi tiền tiết kiệm ngắn hạn là gửi tiền theo kỳ hạn dưới 12 tháng.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.