(ĐTCK) Sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ có bị phân biệt giá so với trường hợp thanh toán bằng tiền mặt hay phải trả thêm tiền hoặc phụ phí cho đơn vị chấp nhận thẻ không?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ không bị phân biệt giá so với trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, không phải trả thêm tiền hoặc phụ phí cho đơn vị chấp nhận thẻ. Cụ thể như sau:

- Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định:

+ Một trong các hành vi bị cấm là việc đơn vị chấp nhận thẻ thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ (khoản 3 Điều 8).

+  Đơn vị chấp nhận thẻ phải thực hiện niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt. Đơn vị chấp nhận thẻ phải hoàn trả lại hoặc thông qua tổ chức thanh toán thẻ để hoàn trả lại cho chủ thẻ số tiền chênh lệch giá, phụ phí đã thu trái quy định (khoản 1 Điều 23).

- Điểm b khoản 5 Điều 28 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã quy định xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi phân biệt mức giá trong thanh toán thẻ, thu phụ phí từ chủ thẻ đối với các giao dịch thanh toán không đúng quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quy định khác về thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.