(ĐTCK) Tôi muốn biết các loại phí khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử là gì?

Trả lời:

Các loại phí khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử được quy định và thu tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng.

Dịch vụ ngân hàng điện tử chính là việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ qua các kênh điện tử nên các loại phí chính khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử liên quan đến bản thân các kênh giao dịch và liên quan đến sản phẩm dịch vụ nào được khách hàng sử dụng. Khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ nào thì mới phải trả tiền dịch vụ đó.

Liên quan đến kênh giao dịch ngân hàng điện tử thường có các loại phí như:

Phí thường niên/ Phí duy trì dịch vụ thu theo tháng hoặc theo năm. Ngân hàng dùng phí này để bù đắp cho chi phí xây dựng kênh ngân hàng điện tử.

Phí trả cho các thiết bị, giải pháp bảo mật xác thực khách hàng và xác thực giao dịch của khách hàng trên kênh ngân hàng điện tử: Phí thiết bị bảo mật (hardware token, SMS token).

Có 1 số ngân hàng không thu phí duy trì dịch vụ và phí SMS token đối với khách hàng.

Có rất nhiều các dịch vụ ngân hàng không thu phí như: các dịch vụ thanh toán hóa đơn như điện, nước, viễn thông, giao dục….thanh toán thẻ tín dụng, mua sắm, đặt chỗ trên ứng dụng mobile, trả nợ vay, gửi tiền, chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng, vấn tin…

Thu các loại phí liên quan đến chuyển khoản trong nội bộ ngân hàng và liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.