(ĐTCK) Trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng có được thay đổi được hạn mức tín dụng đã được cấp ban đầu hay không? Có được phát hành thẻ phụ cho người dưới 15 tuổi không?

Trả lời:

Trong quá trình sử dụng thẻ tín dụng, nếu điều kiện tài chính của khách hàng tốt hơn, khách hàng có thể đề nghị ngân hàng thay đổi hạn mức tín dụng đã được cấp ban đầu.

Thẻ phụ không phát hành cho chủ thẻ phụ dưới 15 tuổi sử dụng để rút tiền mặt.

Khách hàng có thể chủ động tự tăng hạn mức thẻ tín dụng hay không? Thẻ trả trước vô danh có được dùng để rút tiền mặt hay không? Thẻ giả là thẻ như thế nào?

Trả lời

Khách hàng không thể chủ động tự tăng hạn mức thẻ tín dụng. Thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và không được rút tiền mặt, thông tin này đúng.

Thẻ giả là thẻ không do tổ chức phát hành thẻ phát hành nhưng có chứa các thông tin của thẻ thật, chủ thẻ thật.
Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.