(ĐTCK) Xin hỏi, số tài khoản thanh toán và số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) có phải là một không? Với thẻ ghi nợ nội địa, mức phí là bao nhiêu và khách hàng được sử dụng hạn mức thấu chi để thực hiện dịch vụ thanh toán nào?

Trả lời:

Số tài khoản thanh toán và số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) là khác nhau.

Về mức phí, Ngân hàng Nhà nước quy định biểu khung mức phí phát hành và phí thường niên (chưa bao gồm thuế VAT) đối với thẻ ghi nợ nội địa là từ 0 - 100.000 đồng/thẻ với phí phát hành và 0 - 60.000 đồng/thẻ/năm với phí thường niên.

Về ý thứ ba, theo quy định, khách hàng chỉ được sử dụng hạn mức thấu chi để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản thanh toán.

 

 

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.