(ĐTCK) Mã PIN là gì? Có nên cho người khác biết mã PIN của mình không? Khi bị lộ mã PIN cần làm gì? Mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ có phải thông báo ngay cho Tổ chức phát hành thẻ ? 

Trả lời:

Mã số xác định chủ thẻ (Personal Identification Number - viết tắt là PIN) là mã số mật được Tổ chức phát hành thẻ cấp cho chủ thẻ lần đầu và sau đó chủ thẻ thay đổi theo quy trình được xác định để sử dụng trong các giao dịch thẻ (khoản 22 Điều 3 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

Chủ thẻ không nên cho người khác biết mã PIN của mình. Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định chủ thẻ và cá nhân được chủ thẻ là tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ của tổ chức phải bảo quản thẻ, bảo mật PIN, các mã số xác nhận chủ thẻ khác, các thông tin thẻ, thông tin giao dịch, không để lộ thông tin thẻ; thông báo và phối hợp với Tổ chức phát hành thẻ để xử lý khi xảy ra các trường hợp mất thẻ hoặc có yêu cầu tra soát, khiếu nại.

Khi bị lộ mã PIN hoặc thông tin thẻ ngân hàng, chủ thẻ nên thông báo ngay cho Tổ chức phát hành thẻ để yêu cầu khóa thẻ. Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định như sau:

- Khi mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ phải thông báo ngay cho Tổ chức phát hành thẻ (khoản 1 Điều 19).

- Khi nhận được thông báo của chủ thẻ, Tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện ngay việc khóa thẻ và phối hợp với các bên liên quan để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác nhằm ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra, đồng thời thông báo lại cho chủ thẻ (khoản 2 Điều 19).

- Tổ chức phát hành thẻ phải thiết lập, duy trì đường dây nóng liên tục 24/7 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh của chủ thẻ (điểm d khoản 1 Điều 18).

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.